Gençlik Liderliği Eğitim Programı Takip Eğitimleri devam ediyor.