Gençlik Liderliği Eğitim Programı Mülakat Listeleri, Mülakat Yeri ve Tarihleri