parallax background

Eğitimciler


Eğitimci kadromuz üniversitelerin ilgili bölümlerinde görev yapan akademisyenlerle beraber alanında derin tecrübeye sahip meslek profesyonellerinden oluşmaktadır. GLEP, gençlik çalışmaları ve lider yetiştirme alanında uzman eğitmen kadrosu ile hem teorik hem de pratik donanımlı gençlik liderleri yetiştirmede iddialı eğitimcileri bir araya getirmektedir.

Programın Kazanımları


Liderlik ve Organizasyon Becerisi

Gençlik liderliği adayları, liderliğe ilişkin teorik bilgilere ek olarak etkin liderlik davranışları ve organizasyon becerileri kazanacaklardır.

Pedagojik Beceriler

Gençleri anlamada ve yönlendirmede ihtiyaç duyulacak pedagojik beceriler hususunda adaylar yetkinliğe sahip olacaktır.


Staj Boyunca Mentörlük Desteği

Adaylar karşılaştıkları sorunları paylaşarak hem mentörler hem de diğer grup üyelerinden uygulamalarını geliştirmeye dönük geribildirimler alabileceklerdir.

İstihdam Önceliği

Programı tamamlayan katılımcılar farklı kurum ve kuruluşların gençlik çalışmalarında istihdam önceliğine sahip olabileceklerdir.

parallax background

Katılımcı SeçimiKurumsal Öneriler

Gençlik çalışması yapan kurumlardan yöneticilerin gözlemleri doğrultusunda bilgi, görgü ve ahlak bakımından yeterli olduğu düşünülen gençlerden bir aday havuzu oluşturulacaktır.


Deneyim Formu

Adayların kısa özgeçmişlerini, deneyimlerini ve gençliğe dair niyetlerini yazacakları bir formdur.


Kişilik ve Liderlik Testleri

Adayların liderlikle ilgili, tutum ve kişilik özelliklerini ölçen bir envanter geliştirilecek ve uygulanacaktır.


Referanslar

Adayların online süreçte belirledikleri referanslara aday ile ilgili değerlendirme formu gönderilecektir. Adayların referansları kendilerine gönderilecek form üzerinden adayları değerlendireceklerdir.


Mülakat

Formlar ve testlerden hareketle yapılacak ön değerlendirme neticesinde katılımcı sayısının iki katı kadar aday görüşmeye çağırılacaktır.

Sertifikalandırma


Programı başarıyla tamamlayan katılımcılara TGSP ve GSB tarafından GENÇLİK ÇALIŞANI SERTİFİKASI verilecektir.

parallax background

Sık Sorulan Sorular

GLEP Nedir?
GLEP, STK’lar, gençlik ve eğitim merkezleri, yurtlar, yaz kursları gibi farklı mecralarda milli manevi değerleri merkeze alan gençlik çalışmalarında liderlik yapan/yapabilecek olan 21-25 yaş arasındaki gençlerin liderlik becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir eğitim programıdır.
GLEP ne kadar sürecek?
2020 Eylül ayında 6 günlük yoğunlaştırılmış kamp eğitim ile başlayacak olan program, hafta içi bir akşam gerçekleşecek seminerler, mentörlük oturumları ile Aralık ayı sonunda tamamlanacaktır.
Gençlik Çalışanı sertifikası almak için neler gereklidir?
Katılımcılar bazı testler ve mülakatlar neticesinde eğitime katılmaya hak kazanacaktır. Takip eğitimlerini ve staj eğitimi programını başarıyla tamamlayan katılımcılara TGSP ve GSB tarafından ‘Gençlik Çalışanı Sertifikası’ verilecektir.
GLEP’e kimler başvurabilir?
21-25 yaş aralığında, üniversite öğrencisi veya mezun, gönüllülük ve sorumluluk bilinci olan, akranlarıyla rahat diyalog kurabilen; sorun çözme ve idare etme kabiliyeti olan, ahlaki ve fikri açıdan olgun, takım çalışması yapabilecek, ilgilendiği gençlerin maddi ve manevi sorunlarını dinleyip onlara rehberlik yapacak temsil kabiliyeti yüksek liderlik potansiyeli taşıyan, halihazırda istihdam edilmiş veya gönüllü/profesyonel istihdam edilme potansiyeli taşıyan adaylar programa başvurabilirler.