parallax background

Eğitimciler


Eğitimci kadromuz üniversitelerin ilgili bölümlerinde görev yapan akademisyenlerle beraber alanında derin tecrübeye sahip meslek profesyonellerinden oluşmaktadır. GLEP, gençlik çalışmaları ve lider yetiştirme alanında uzman eğitmen kadrosu ile hem teorik hem de pratik donanımlı gençlik liderleri yetiştirmede iddialı eğitimcileri bir araya getirmektedir.

  • 1979 İstanbul doğumludur. Doktora Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalında tamamlamıştır. 2002 yılından itibaren Marmara […]
  • 1992 İstanbul doğumlu, üniversite hayatına kadar, farklı şehirlerde sanatsal bir çok eğitimin içinden geçti. Üniversite de Felsefe okudu. Oyun felsefesi alanında yüksek lisans çalışmasını yaparken, Yaratıcı […]
  • 1992, Düzce doğumludur. BAİBÜ Spor Yöneticiliği Tezli Y.L. öğrencisidir. 2008 yılından beri Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde, gençlik ve gönüllülük projelerinde yer almaktadır. 2013 yılında usta-çırak […]
  • Sınıf Öğretmenliği lisansını takiben Yaratıcı Drama ve Güzel Sanatlar Eğitimi alanlarında Ankara Üniversitesinde yüksek lisans eğitimleri aldı. 2004 yılında akademisyen olarak başladığı meslek yaşamına Ankara’da eğitim […]
  • Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında 2003 senesinde tamamladı. Aynı üniversitede Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.B.D.’da yüksek lisans (2007) […]
  • İletişim Bilimleri alanında Türkiye, KKTC ve İngiltere’de eğitim aldım. Halkla İlişkiler ve Reklam lisans eğitiminin ardından ilk yüksek lisans eğitiminde Radyo Televizyon Sinema Alanında, “Diyalektik İletişim […]

Programın Kazanımları


Liderlik ve Organizasyon Becerisi

Gençlik liderliği adayları, liderliğe ilişkin teorik bilgilere ek olarak etkin liderlik davranışları ve organizasyon becerileri kazanacaklardır.

Pedagojik Beceriler

Gençleri anlamada ve yönlendirmede ihtiyaç duyulacak pedagojik beceriler hususunda adaylar yetkinliğe sahip olacaktır.


Staj Boyunca Mentörlük Desteği

Adaylar karşılaştıkları sorunları paylaşarak hem mentörler hem de diğer grup üyelerinden uygulamalarını geliştirmeye dönük geribildirimler alabileceklerdir.

İstihdam Önceliği

Programı tamamlayan katılımcılar farklı kurum ve kuruluşların gençlik çalışmalarında istihdam önceliğine sahip olabileceklerdir.

parallax background

Katılımcı SeçimiKurumsal Öneriler

Gençlik çalışması yapan kurumlardan yöneticilerin gözlemleri doğrultusunda bilgi, görgü ve ahlak bakımından yeterli olduğu düşünülen gençlerden bir aday havuzu oluşturulacaktır.


Deneyim Formu

Adayların kısa özgeçmişlerini, deneyimlerini ve gençliğe dair niyetlerini yazacakları bir formdur.


Kişilik ve Liderlik Testleri

Adayların liderlikle ilgili, tutum ve kişilik özelliklerini ölçen bir envanter geliştirilecek ve uygulanacaktır.


Referanslar

Adayların online süreçte belirledikleri referanslara aday ile ilgili değerlendirme formu gönderilecektir. Adayların referansları kendilerine gönderilecek form üzerinden adayları değerlendireceklerdir.


Mülakat

Formlar ve testlerden hareketle yapılacak ön değerlendirme neticesinde katılımcı sayısının iki katı kadar aday görüşmeye çağırılacaktır.

Sertifikalandırma


Programı başarıyla tamamlayan katılımcılara TGSP ve GSB tarafından GENÇLİK ÇALIŞANI SERTİFİKASI verilecektir.

parallax background

Sık Sorulan Sorular

GLEP Nedir?
GLEP, STK’lar, gençlik ve eğitim merkezleri, yurtlar, yaz kursları gibi farklı mecralarda milli manevi değerleri merkeze alan gençlik çalışmalarında liderlik yapan/yapabilecek olan 21-25 yaş arasındaki gençlerin liderlik becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir eğitim programıdır.
GLEP ne kadar sürecek?
2020 Eylül ayında 6 günlük yoğunlaştırılmış kamp eğitim ile başlayacak olan program, hafta içi bir akşam gerçekleşecek seminerler, mentörlük oturumları ile Aralık ayı sonunda tamamlanacaktır.
Gençlik Çalışanı sertifikası almak için neler gereklidir?
Katılımcılar bazı testler ve mülakatlar neticesinde eğitime katılmaya hak kazanacaktır. Takip eğitimlerini ve staj eğitimi programını başarıyla tamamlayan katılımcılara TGSP ve GSB tarafından ‘Gençlik Çalışanı Sertifikası’ verilecektir.
GLEP’e kimler başvurabilir?
21-25 yaş aralığında, üniversite öğrencisi veya mezun, gönüllülük ve sorumluluk bilinci olan, akranlarıyla rahat diyalog kurabilen; sorun çözme ve idare etme kabiliyeti olan, ahlaki ve fikri açıdan olgun, takım çalışması yapabilecek, ilgilendiği gençlerin maddi ve manevi sorunlarını dinleyip onlara rehberlik yapacak temsil kabiliyeti yüksek liderlik potansiyeli taşıyan, halihazırda istihdam edilmiş veya gönüllü/profesyonel istihdam edilme potansiyeli taşıyan adaylar programa başvurabilirler.