Hazırlık Okumaları


Liderlik ve eğitimle ilgili ikişer adet kitap önerilecek ve katılımcılar yoğunlaştırılmış eğitime bu kitapları okuyup kitap özeti ve değerlendirme raporu hazırlamış olarak geleceklerdir.

Yoğunlaştırılmış Eğitim, (6 gün, 48 saat)


Katılımcılar hazırlık okumaları gerçekleştirecek ve ardından 48 saatlik yoğunlaştırılmış kamp eğitimi alacaklardır.

Liderlik ve Organizasyon Alanı

Liderlik Teorisi ve Temel Liderlik Becerileri
Grup Davranışı Yönetme (Karar verme, sorun çözme, motivasyon)
Grup kimliği Kültürü Oluşturma ve Ekip Yönetimi
Baştan Sona Bir Gençlik Grubu Süreci
Etkinlik ve Eğitim Hazırlama
Araştırma ve Raporlama Becerileri
Ölçme ve Değerlendirme Becerileri
Ebeveyn-Veli İlişkileri Yönetimi

Pedagojik Beceriler Alanı

Gençlikte Gelişim Dönemleri ve İhtiyaçlar
Temel İletişim ve Beden Dili
Bireyleri Tanıma Teknikleri ve Sorunları Anlama
Stresle Baş etme ve Öz disiplin
Eğitim Planlama
Ders/Sunum Planı Hazırlama
Etkili Sunum Becerileri
Sosyal Etkinlik Planlama ve Yönetme

Takip Eğitimleri


Bu kapsamda 4 adet seminer katılımcı talepleri de dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Bu seminerler lider adaylarının motivasyonunu artırmaya ve yoğun eğitimdeki konuları zenginleştirme ve pekiştirmeye dayalı olarak tasarlanacaktır.

Takip eğitimleri kapsamında dönüşümcü liderlik özelliği gösteren ve her bakımdan gençlere örnek olabilecek 4 liderin biyografisi okunarak kitap tahlilleri yapılacaktır.


Stajlar ve Mentörlük


Her aday 10 hafta boyunca haftada en az 1 gün gençlik çalışması stajı gerçekleştirecektir. Bu stajlar mentörlük uygulamasıyla desteklenecektir.
Her 10 kişilik gruba bir mentör ataması yapılacaktır. Adaylar grup halinde iki haftada bir defa toplanacak, karşılaştıkları sorunları paylaşarak hem mentörler hem de diğer grup üyelerinden uygulamalarını geliştirmeye dönük geribildirimler alacaklardır.

Sosyal Etkinlikler

İl koordinatörlerinin planlaması ile mahalli eğitim grubu katılımcılarının kendi aralarında grup aidiyeti ve kaynaşmanın gerçekleşmesi amacıyla dönemde bir defa olmak üzere toplam iki defa yemekli buluşma ve gezi gibi sosyal etkinlikler gerçekleştirilecektir.