egitimciler

1979 İstanbul doğumludur. Doktora Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalında tamamlamıştır. 2002 yılından itibaren Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesinde öğretim elemanı olarak çalışmaktadır. Eğitim programları ve öğretim tasarımı geliştirme, öğretim yöntemleri konusunda araştırmalarını sürdürmektedir.